Ispiti za sudskog tumača – C2

Centar Znanja provodi ispit C2 za ova četiri jezika: engleski, njemački, španjolski, talijanski.

Riječ je o ispitu znanja stranog jezika na najvišoj razini, tj. C2 po Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike.

Ispit se sastoji od pismenog i usmenog dijela, pri čemu se provjeravaju četiri vještine: čitanje, slušanje, pisanje i govor.

Pismeni dio obuhvaća:
- čitanje s razumijevanjem
- upotrebu jezika, s provjerom poznavanja gramatike i vokabulara
- pisanje sastavka na zadanu temu
- prijevod sa stranog jezika na hrvatski i s hrvatskog na strani jezik.

Predviđeno trajanje ispita: 4 sata

Prijava: u tajništvu Centra

© 2016 Centar znanja stranih jezika. Sva prava pridržana. Developed by: Fer Projekt