Individualni tečajevi

INDIVIDUALNI TEČAJEVI ONE-TO-ONE

Ako ste jako zaposleni i ako imate jasne ciljeve i potrebe, ovo je idealan izbor za Vas. Program je posebno krojen i prilagođen Vašim potrebama, a vrlo je fleksibilan što se tiče broja sati i intenziteta nastave.

Posebno se dogovara dinamika, mjesto i vrijeme održavanja nastave te trajanje tečaja. Najbolje je rješenje za poslovnog čovjeka iako je idealan i za školarce, studente jer Vam garantira zadovoljavanje svih vaših želja i potreba. Pruža Vam slobodu.

Tečaj u potpunosti zadovoljava potrebe poslovnog čovjeka / klijenta.

Ciljevi individualnih tečajeva:
Razvijanje tečnog i samopouzdanog komuniciranja na stranom jeziku
Napredovanje u razumijevanju slušanja i čitanja
Usvajanje novog vokabulara
Usvajanje novih gramatičkih struktura
Pažnja posvećena napretku svakog pojedinca

Zaposlenici brojnih poznatih tvrtki, banaka i hotela usavršili su svoje znanje stranog jezika u Centru znanja. te na taj način obogatili i sebe kao osobe i kvalitetu poslovanja.

© 2016 Centar znanja stranih jezika. Sva prava pridržana. Developed by: Fer Projekt